×

Profi foto a 3D

3D modelace a multimediální prezentace

S pomocí 3D modelace lze vytvořit nejen fotorealistickou simulaci výrobku, ale také zajímavé řezy, které by nebylo možné reálně nafotit, např. kvůli vysoké ceně zobrazovaného předmětu. Výhodou je i možnost rychlé modifikace v případě inovace produktu. V prezentačních filmech působí velmi dobře kombinace hraných částí s vloženými 3D animacemi, které znázorňují výrobu, složení či fungování výrobku.