×

Grafika a design

Propagační tiskoviny

Návrhy a zpracování katalogů, brožur, letáků, prospektů, plakátů, pozvánek, výročních zpráv, manuálů, almanachů či časopisů jsou základem naší každodenní práce. Navrhneme jejich grafickou podobu, pomůžeme s texty a fotografickými podklady, doporučíme vhodnou technologii tisku a zajistíme kompletní výrobu včetně dodání na určené místo v ČR i zahraničí. Profesionální copywriting zaručí optimální formulaci informací klíčových pro vaši specifickou cílovou skupinu.